Speedpainting 2023

Speedpainting to zabawa w szybkie malowanie figurki, uczestnicy muszą wykazać się kreatywnością i warsztatem malarskim. W rundzie eliminacyjnej w ciągu 30 minut trzeba pomalować figurkę i zdobyć uznanie Wysokiego Jury . Przychodzicie […]