Speedpainting to zabawa w szybkie malowanie figurki, uczestnicy muszą wykazać się kreatywnością i warsztatem malarskim. W rundzie eliminacyjnej w ciągu 30 minut trzeba pomalować figurkę i zdobyć uznanie Wysokiego Jury 😉. Przychodzicie i na miejscu dostajecie figurkę, pędzel do malowania oraz mokrą paletę.

Zasady:

Eliminacje (max 60 uczestników) – uczestnik ma do dyspozycji 30 minut na pomalowanie figurki. W turze bierze udział 10 uczestników. Uczestnik losuje 3 farbki, po 5 minutach, przekazuje otrzymane farbki, osobie po prawej stronie, sam otrzymuje nowe 3 farbki od uczestnika po lewej stronie. Po 35 minutach, sędziowie oceniają prace. Z każdej tury eliminacyjnej do pół finału wchodzi 3 uczestników.

Półfinały (max 18 uczestników) – 40 minut na malowanie. Uczestnicy losują po 4 farby. Pozostałe zasady jak wyżej.

Finały(max 6 uczestników)
50 minut. Uczestnicy losują po 5 farbek. Pozostałe zasady jak wyżej.

Sędziowie wybierają z finalistów 3 najlepsze prace.

Rejestracja na Speedpainting przy odbieraniu kart startowych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w rejestracji są przyjmowane w turach:

20 miejsc – zapisy od godziny 9.00 – 10.00

20 miejsc – zapisy od godziny 11.00 – 12.00

20 miejsc – zapisy od godziny 13.00 do godziny 14.00