Lista kategorii konkursowych:

  1. Pojedyńcza figurka do 54mm – modele w rozmiarze mniejszym niż 54mm wykluczając modele smoków, trolli, gigantów, większych maszyn lub potworów (np. Dreadnought lub Wright Lord, Demon Prince itp.). Do rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, chodzi o wysokość samej figurki.
  2. Pojedyńcza figurka od 54mm – o rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, chodzi o wysokość samej figurki.
  3. Figurki i popiersia historyczne – modele historyczne w różnych skalach. Mogą to być popiersia jak i modele pojedyncze przedstawiające postacie historyczne.
  4. Popiersie – wszystkie popiersia SF, Fantasy oraz popiersia współczesne. 
  5. Oddział – grupa figurek maksymalnie do 9 sztuk, przykładowo: bandy z KillTeam, Underworlds, BloodBowl, Zombicide, Marvell United, Infinity, Aristea lub po prostu zestaw figurek ładnie wspólnie wyglądających. Figurki muszą być tak trwale umocowane do podstawki by móc je bezpiecznie przenosić i poddawać ocenie sędziów.
  6. Diorama – w tej kategorii przywiązujemy dużą wagę do historii, kompozycji jak i interakcji postaci w całej scenie.
  7. Rzeźba (SCULPT) – popiersie, pełna figura, scena (całe sylwetki). Skala bez znaczenia.  Do tej kategorii kwalifikują się rzeźby tradycyjne jak i 3D (rzeźba cyfrowa). Warunek obligatoryjny umożliwiający zgłoszenie pracy w tej kategorii to fakt, że praca jest wykonana samodzielnie przez autora lub zespół zgłaszający projekt. Praca musi być wystawiona fizycznie rzeźba/wydruk 3D. Sędziowie mają prawo w tej kategorii poprosić o dokumentację uwierzytelniającą autorstwo. Prace w tej kategorii mogą być zgłaszane tylko na poziomie master.
  8. XXL  –  wszelkiego typu pojazdy i maszyny niezależnie od realiów historycznych oraz wszelkiego gatunku potwory w większej skali i rozmiarze,
  9. Junior – do tej kategorii automatycznie kwalifikują się wszystkie prace z wyżej wymienionych kategorii zgłoszone przez uczestników w wieku do 13 lat.
  10. Gaming (bez podziału na poziomy Standard i Master)  – Regiment / Armia – kategoria dla figurek malowanych do użycia w grach bitewnych, niezależnie od uniwersum (sci-fi / fantasy / historyczne). Dopuszczone są wszystkie skale faktycznie wykorzystywane w grach. Zgłaszane prace nie muszą spełniać wymagań danej gry (nie muszą mieć “legalnych rozpisek”) ani nawet być przypisane do konkretnego tytułu. (13) Prace będą przyjmowane w dwóch podkategoriach:

a) “Regiment” – oddział stanowiący samodzielny element gry bitewnej, o liczebności minimum 10 i  maksimum 48 modeli. Przykłady: squad Space Marianów, jeden oddział konnicy do Hail Caesar, drużyna do Bolt Action, regiment z Ogniem i Mieczem,  jedna podstawka z BW: Lee. Może to być również samodzielna “armia” do gry na pojedyncze figurki (skirmish), pod warunkiem że mieści się w określonych ramach liczebnościowych (np. duża drużyna do BloodBowla, banda do Frostgrave itp.)

b) “Armia” – minimum 3 oddziały (liczebność dowolna, podyktowana systemem pod który armia jest robiona) – może zawierać różne modele, np. armia fantasy z piechotą, konnicą, smokiem i oddziałem trolli, albo armia do Flames of War z piechotą, artylerią, czołgami i motocyklami.

11. Pimp My Miniature Box – (PMB) –  transportery figurek (skrzynki, pudełka etc.), można zgłosić każdy system do przenoszenia figurek. (14) Jury ocenia takie elementy jak: kompozycja naklejek, konwersja / konstrukcja, schemat kolorystyczny / pimp factor