Regulamin Konkursu w ramach Festiwalu Modelarstwa Figurowego „Kontrast”

 

Festiwal Malarstwa Figurkowego Kontrast jest organizowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów M.St. Warszawy, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” i Miniature Night Painting. 

Wprowadzenie

Celem konkursu “Kontrast” jest propagowanie malarstwa figurkowego i gamingowego poprzez tworzenie cyklicznego wydarzenia skierowanego do całej społeczności malarskiej z kraju i zagranicy. Jego adresatami są także osoby, zamierzające czynnie  zająć się  tym hobby,  lub  chcące  po prostu obcować z tą formą sztuki.

Ideą przewodnią Konkursu, będącego głównym wydarzeniem Festiwalu, jest  zachęcenie malarzy figurkowych o różnym doświadczeniu i poziomie warsztatu malarskiego do zaprezentowania szerokiemu gronu  swoich  prac. Drugim ważnym aspektem Festiwalu i Konkursu jest stworzenie płaszczyzny do spotkań i wydarzeń, które mają inspirować, rozbudzać wyobraźnię, pokazywać nowe techniki oraz prezentować nowości w dziedzinie malarstwa figurkowego. Jednak największą wartością jest możliwość bezpośredniego kontaktu z naszą sztuką i tworzenie interakcji między jej twórcami. Mamy nadzieję że zaowocuje to zbudowaniem zintegrowanej społeczności wśród malarzy figurkowych. Dlatego zachęcamy do udziału w Kontraście niezależnie od własnych umiejętności. Jest on bowiem okazją do pozyskania twórczej inspiracji poprzez spotkania ze znakomitymi twórcami i fantastycznymi ludźmi.
Ważną zadaniem naszego festiwalu jest też przygotowanie jego uczestników do startu w zagranicznych konkursach. Służą temu różne rodzaje kategorii na poziomie Standard i Master. W kategorii Master zawarliśmy strukturę podobną do rozwiązań stosowanych w najlepszych międzynarodowych konkursach, ale z naszym polskim akcentem. Uważamy, że polscy malarze figurkowi mają potencjał do wzięcia udziału w innych konkursach, w tym za granicą. Warto zatem ich do tego przygotować.

Prace zgłoszone na konkurs malarstwa figurowego „Kontrast”, oceniane są w systemie otwartym. Główną zasadą Konkursu jest to, że prace uczestników są oceniane na podstawie zaprezentowanych umiejętności i wartości artystycznej zgłoszonych prac, a nie w porównaniu do prac innych uczestników. Oznacza to, że każda praca oceniana jest indywidualnie i Jury przyznaje nagrody za wartość pracy, umiejętności, wyobraźnię, koncept oraz potencjał twórczy. 

Mówiąc wprost uczestnicy muszą przekonać swoją pracą sędziów, ale nie rywalizują bezpośrednio z innymi uczestnikami. Taki system daje szansę zarówno tym, którzy już malują,  jak i tym, którzy startują w konkursie po raz pierwszy, nawet z jedną pracą.

Uważamy, że malarstwo figurkowe jest formą sztuki i dlatego zasada przyznawania 1, 2, 3 miejsca oraz system oceny porównawczej tutaj się nie sprawdzają. Uznajemy także zasadę, że prace zgłoszone (o ile uczestnik zgłosi więcej niż jedną pracę w danej kategorii) są oceniane jako „display” (wszystkie prace zgłoszone w danej kategorii) danego uczestnika, czyli:

 1. w sytuacji kiedy uczestnik zgłasza w danej kategorii więcej niż jedną pracę, jury traktuje to zgłoszenie jako „display”, co oznacza, że uczestnik może otrzymać w tej kategorii tylko jedną nagrodę za jeden najlepszy model lub za cały “display” (jeśli wszystkie prace są na jednorodnym poziomie),
 2. w sytuacji, kiedy uczestnik zgłasza na poziomie Master kilka prac w jednej lub różnych kategoriach, jego prace zbiorczo mogą być nominowane do nagrody Grand Kontrast.

System przyznawania nagród na Konkursie „Kontrast” odbywa się w otwartej klasyfikacji medalowej.  Oznacza to, że przyznajemy w każdej kategorii więcej niż jeden/jedną statuetkę/medal brązowy, srebrny lub złoty. Chodzi o to, że więcej niż jedna osoba w danej kategorii może otrzymać na przykład złoto, co wynika wprost z założeń sędziowania w systemie otwartym. W wypadku, jeśli w danej kategorii nie ma modeli klasyfikujących się do przyznania nagrody, skład sędziowski może nie przyznać nagrody.

Uczestnicy zgłaszając prace na Konkurs, oświadczają, że są one własną pracą/dziełem. Naruszenie tej zasady powoduje dyskwalifikację i odebranie zdobytych nagród.

Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych sytuacjach, dostarczenie figurek przez inną osobę. Jednak  taki fakt musi być zgłoszony przez uczestnika do organizatorów przed zakończeniem rejestracji elektronicznej na adres kontakt@kontrastfest.pl. W temacie maila należy podać numer rejestracyjny z systemu Emperor i nazwisko użytkownika. W tej sytuacji dostarczenie i odbiór pracy/prac odbywa się na wyłączną odpowiedzialność zgłaszającego.

Zgłoszone prace muszą być tak zmontowane, połączone/umieszczone na podstawkach/bazach,  by możliwe było ich bezpieczne przenoszenie i ocena wizualna, bez narażania modeli na uszkodzenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia „ruchomych” prac. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas wystawy. Aby uniknąć uszkodzeń, dokładamy wszelkich starań za pomocą służb porządkowych i systemu dystansowego, a także ostrożnego obchodzenia się z pracami. Nie  możemy jednak  zagwarantować,  ani zapewnić, że prace są w 100% bezpieczne.

Wystawienie prac odbywa się na własne ryzyko zgłaszającego.

Dotykanie lub przenoszenie prac innych uczestników, które są już wystawione na ekspozytorach,  jest niedozwolone. Każde naruszenie tej zasady może spowodować natychmiastowe wykluczenie z konkursu. Takich zmian mogą dokonywać jedynie służby organizacyjne.

 

Nagrody i wyróżnienia przyznawane w ramach Kontrast 2024:

 • Grand Kontrast – Najlepsza praca konkursu zdaniem konwentu sędziów,
 • Nagroda Sędziego Głównego – najlepsza praca według sędziego głównego,
 • Best of Standard – Najlepsza praca spośród wszystkich kategorii Standard,
 • Best of Gaming – Najlepsza praca spośród kategorii Gaming,
 • Best of History – najlepsza praca w kategorii Historyczne,
 • Poziom Standard: wyróżnienia i medale,
 • Poziom Master: wyróżnienia i statuetki,
 • Kategoria Gaming: wyróżnienia i medale (brąz, srebro) oraz statuetki (złoto),
 • Nagrody branżowe – przyznawane indywidualnie przez kluby lub firmy. Informacja o takiej nagrodzie znajdzie się bezpośrednio przy modelu. W konkretnych przypadkach nagroda będzie do odbioru w punkcie informacyjnym lub bezpośrednio na stoisku firmy, która takową przyznała. Prace nagrodzone w tej kategorii zostaną zaprezentowane podczas ceremonii finałowej,
 • Nagroda publiczności – przyznawana w wyniku głosowania elektronicznego przez zwiedzających wystawę prac konkursowych,
 • Specjalna kategoria tematyczna – organizatorzy rezerwują sobie prawo do wskazania specjalnej kategorii tematycznej. Prace w tej kategorii będą oceniane przez specjalne Jury oraz nagradzane osobnymi nagrodami,
 • Wyróżnienia (highly commended)  -uczestnicy odbierają w recepcji festiwalu. Lista wyróżnionych prac jest wywieszana przy recepcji. Wyróżnieni autorzy otrzymają także, o ile będzie to możliwe, zawiadomienie w postaci e-maila..

Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Konkursu „Kontrast” otrzymali złoty medal w kategorii Standard, mogą zgłaszać swoje prace tylko na poziomie Master.

Uczestnik może wystawić swoje prace tylko w jednym poziomie, czyli nie wolno zgłaszać/wystawiać prac jednocześnie w kategorii Master i Standard.

Zdobywca nagrody „Grand Kontrast” w następnej edycji festiwalu otrzymuje zaproszenie do składu sędziowskiego.

Sędziowie nie startują w konkursie, ich prace można obejrzeć w specjalnej części wystawy. Dopuszczamy start w konkursie osób sędziujących Speed Painting ponieważ ta kategoria sędziowana jest przez osobny skład, który nie bierze udziału w ocenianiu prac z głównych kategorii konkursowych, ani nie ma wpływu na wybory nagród Best Of oraz Grand Kontrast.

1) Poziomy

Standard: jest poziomem dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych malarzy figurkowych.

Master: poziom dla malarzy doświadczonych, zdobywców złotych medali w kategorii Standard w poprzednich edycjach Festiwalu „Kontrast” oraz osób malujących zawodowo.

Podział na poziomy Standard i Master wyznacza granicę pomiędzy osobami, które dopiero zaczynają lub malują hobbystycznie, a osobami zajmującymi się malowaniem profesjonalnym lub na wysokim poziomie. Nie chcemy zniechęcać uczestników do udziału w konkursie, ale również chcemy umożliwić konkurowanie wśród najlepszych i podniesienie rangi nagród w kategorii Master. Pamiętajcie, że to Wy podejmujecie decyzję, w jakiej kategorii startujecie i zależy to wyłącznie od Waszej oceny poziomu i jakości pracy. Pamiętajcie, że „Kontrast” to impreza cykliczna, a to daje możliwości planowania własnej ścieżki. Najważniejsze, to zgłosić pracę i być uczestnikiem festiwalu.

Kategorie mają ściśle określone parametry, ale też w przypadku zgłoszenia pracy w błędnej kategorii skład sędziowski ma prawo do przesunięcia pracy do innej kategorii. Możliwe jest też przesunięcie pracy do wyższego poziomu, jeśli dana praca będzie w sposób oczywisty lepsza i ma szansę konkurować w wyższym poziomie.

Prace zgłaszane są na własną odpowiedzialność. Nie jest dozwolone wystawianie w konkursie prac, które wygrały już nagrody w poprzednich edycjach Konkursu „Kontrast”. Uprzejmie prosimy, by osoby, które wygrały złoty medal na poziomie Standard w poprzednich edycjach konkursu, zgłaszały swoje prace do poziomu Master. Jury zawsze ma prawo przesunąć prace z poziomu Standard do Master.


2) Prace można zgłaszać w następujących kategoriach:

Lista kategorii konkursowych:

STANDARD

 1. Standard Pojedyńcza figurka do 54mm – pojedyńcze modele w rozmiarze mniejszym niż 54 mm, wykluczając modele smoków, trolli, gigantów, większych maszyn lub potworów (np. Dreadnought lub Wright Lord, Demon Prince itp.). Do rozmiaru figurki nie wlicza się wysokość podstawki, jedynie wysokość samej figurki,
 2. Standard Pojedyńcza figurka od 54mm – pojedyńcze modele o rozmiarze większym od 54 mm. Do rozmiaru figurki nie wlicza się wysokości podstawki, a jedynie wysokość samej figurki,
 3. Standard Figurka historyczna – modele historyczne w różnych skalach. Mogą to być popiersia, jak i modele pojedyncze, przedstawiające postacie lub sytuacje/scenki historyczne
 4. Standard Popiersie – wszystkie popiersia SF, Fantasy oraz popiersia współczesne,
 5. Standard Oddział – grupa figurek od 3 do 5 sztuk, przykładowo: bandy z KillTeam, Underworlds, BloodBowl, Zombicide, Marvell United, Infinity, Aristea lub po prostu zestaw figurek ładnie wspólnie wyglądających. Figurki muszą być tak trwale umocowane do podstawki by móc je bezpiecznie przenosić i poddawać ocenie sędziów
 6. Standard Opowieść/The story – – do tej kategorii zaliczamy modele mające konkretny przekaz lub ukazujące historię albo emocje. Oceniane będą przede wszystkim kompozycja, interpretacja oraz „czytelność” opowieści,  którą przedstawia praca. Technika malarska, rzeźba, jak i ogólne wykonanie powinno służyć do pogłębienia opowiadanej historii lub wywołania konkretnego efektu, który składa się na wartość artystyczną pracy
 7. Standard Duża Figurka /Model – wszelkiego typu pojazdy i maszyny niezależnie od realiów historycznych oraz wszelkiego gatunku potwory w większej skali i rozmiarze.

MASTER

1.Master Paintingdo tej kategorii zaliczamy modele pojedyncze, popiersia, modele maszyn wojennych/pojazdów, duele, dioramy oraz większe modele w tematyce SF oraz Fantasy. Prace będą oceniane przede wszystkim pod względem zastosowanych umiejętności malarskich, dokładności, kompozycji kolorów, interpretacji oraz prezentacji pracy. W tej kategorii nie ma podziału pod względem rozmiaru modelu. Ocenie będzie również podlegało wykończenie podstawek modeli, ale zachęcamy do wystawiania prac w kategorii Opowieść w wypadku, jeśli podstawka i model są zintegrowane w celu opowiedzenia konkretnej historii,

2. Master Opowieść/The story – do tej kategorii zaliczamy modele mające konkretny przekaz lub ukazujące historię albo emocje. Oceniane będą przede wszystkim kompozycja, interpretacja oraz „czytelność” opowieści,  którą przedstawia praca. Technika malarska, rzeźba, jak i ogólne wykonanie powinno służyć do pogłębienia opowiadanej historii lub wywołania konkretnego efektu, który składa się na wartość artystyczną pracy, 

3. Master Figurka Historyczna –  modele historyczne w różnych skalach. Mogą to być popiersia, jak i modele pojedyncze, przedstawiające postacie lub scenki historyczne 

4. Master Oddział – grupa figurek od 3 do 5 sztuk, przykładowo: bandy z KillTeam, Underworlds, BloodBowl, Zombicide, Marvell United, Infinity, Aristea, lub po prostu zestaw figurek ładnie wspólnie wyglądających. Figurki muszą być tak trwale umocowane do podstawki, by móc je bezpiecznie przenosić i poddawać ocenie sędziów,

5. Master Rzeźba (Sculpt) – popiersie, pełna figura, scena (całe sylwetki). Skala bez znaczenia. Do tej kategorii kwalifikują się rzeźby tradycyjne jak i 3D (rzeźba cyfrowa). Warunkiem zgłoszenie pracy w tej kategorii jest fakt, że praca jest wykonana samodzielnie przez autora lub zespół. Praca musi być wystawiona fizycznie (rzeźba/wydruk 3D). Sędziowie mają prawo poprosić o dokumentację lub poświadczenie uwierzytelniające autorstwo pracy.

GAMING

Gaming – Regiment / Armia – kategoria dla figurek malowanych do użycia w grach bitewnych, niezależnie od uniwersum (sci-fi / fantasy / historyczne). Dopuszczone są wszystkie skale faktycznie wykorzystywane w grach. Zgłaszane prace nie muszą spełniać wymagań danej gry (nie muszą mieć “legalnych rozpisek”), ani nawet być przypisane do konkretnego tytułu. Prace będą przyjmowane w dwóch podkategoriach:

 1. Regiment” – oddział stanowiący samodzielny element gry bitewnej, o liczebności minimum 6 i maksimum 48 modeli. Przykłady: squad Space Marianów, jeden oddział konnicy do Hail Caesar, drużyna do Bolt Action, regiment z Ogniem i Mieczem, jedna podstawka z BW: Lee. Może to być również samodzielna “armia” do gry na pojedyncze figurki (skirmish), pod warunkiem że mieści się w określonych ramach co do liczebności (np. duża drużyna do BloodBowla, banda do Frostgrave itp.),
 2. Armia”- minimum 3 oddziały (liczebność dowolna, podyktowana systemem, pod który armia jest robiona) – może zawierać różne modele, np. armia fantasy z piechotą, konnicą, smokiem i oddziałem trolli, albo armia do Flames of War z piechotą, artylerią, czołgami i motocyklami. Rozmiar podstawki pod armię nie może przekraczać 40 cm na 40 cm. 

W kategorii Gaming stosujemy dwa poziomy: Gaming Standard oraz Gaming Master. 

KATEGORIA SPECJALNA – TEMATYCZNA

 • Specjalna “kategoria” tematyczna „Cyberpunk” na festiwalu Kontrast 2024 –  tu oceniane będą modele o tematyce Cyberpunk. Dopuszczane tutaj są modele pojedyncze, popiersia, dioramy itd. Kryterium zakwalifikowania w tej kategorii jest szeroko rozumiana Cyberpunkowa tematyka zgłaszanej pracy. Modele w tej kategorii oceniane będą przez gościa specjalnego Deathburgera –  Piotra Czajkę z firmy Neko Galaxy oraz sędziego głównego „Kontrastu”.


JUNIORZY

Kategoria w której mogą zgłaszać swoje prace młodzi malarze figurkowi do 15 roku życia. W tej kategorii nie są przyznawane medale, ale wyróżnienia i nagrody specjalne. Przy zgłoszeniu Juniora musi być stworzone dla niego osobne konto w systemi rejestrującym prace na konkurs.

POZA KONKURSEM

Kategoria dla uczestników, którzy nie chcą brać udziału w konkursie, ale chcieliby zaprezentować swoje prace na wystawie. Takich uczestników, również obowiązuje rejestracja elektroniczna, oraz wszystkie reguły związane z dostarczeniem, wystawieniem i bezpieczeństwem prac. W tej kategorii nie ma także poziomów. 

 

3) Kryteria oceny

Aby zapewnić największą możliwą obiektywność i usystematyzować pracę składów sędziowskich będą się one kierować następującymi kryteriami:

 1. Technika – wykonanie, staranność, wykończenie modelu, konstrukcja podstawki/plinty/scenki,
 2. Wartość artystyczna – kompozycja kolorystyczna, użycie światła, punkty przykuwające uwagę, tekstury itd.,
 3. Przekaz – pomysł, klimat, historia zawarta w modelu,

Prace zgłaszane są anonimowo, a składy sędziowskie nie dysponują informacją o autorach prac.

Są to tylko ogólne zasady, ponieważ jesteśmy świadomi, że wszystkie przejawy działalności artystycznej podlegają bardzo subiektywnej interpretacji każdego obserwatora i nie da się tutaj oceniać w skalach punktowych. Określamy uniwersalne zasady z dala od personalnych preferencji, stylów, jak i trendów. Każda z wyżej wymienionych cech będzie równą częścią składową oceny.

Najważniejsze kryteria oceny prac z kategorii Opowieść/The story to: czytelność przekazu, atrakcyjność historii (pomysł/kreatywność), jakość prac malarskich, estetyka całej pracy.

 

4) Display

 1. Wszystkie prace tego samego autora w jednej kategorii/klasie to Display.
 2. Display nie musi, ale może być wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Display oznaczamy znacznikami, które wyznaczają granice danej ekspozycji gromadzącej prace jednego autora.
 4. W ramach display nie łączymy prac z rożnych kategorii.

5) Jury

Skład sędziowski Festiwalu „Kontrast” to grupa uznanych malarzy figurkowych z dużym doświadczeniem, zdobywających nagrody na międzynarodowych, renomowanych konkursach na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby była to grupa osób reprezentująca różne style, jak i z różnym podejściem do malarstwa figurkowego, co pozwala bardziej obiektywną ocenę prac. Praca składu sędziowskiego nadzorowana będzie przez Sędziego Głównego.

Prace na „Kontraście 2024”, będzie oceniać 5 składów sędziowskich, złożonych  z trzech osób: 4 – w Standardzie i Masterze oraz 1 – w Gamingu.

Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

Wytyczne Sędziowskie: 

 • Ocena każdej z prac przeprowadzana będzie niezależnie przez każdego z sędziów w systemie informatycznym zgodnie z instrukcją,
 • Do wyboru nagrody Grand Kontrast kwalifikują się najlepsze prace spośród złotych medali z każdej kategorii konkursowej Master (poza Gaming oraz Speed Painting). Wybór nagrody Grand Kontrast odbywał się będzie poprzez głosowanie wszystkich sędziów z konkursu głównego (poza Gaming i Speed Painting). Głosowanie przebiegać będzie w postaci rund eliminacyjnych, w których każdy z sędziów ma prawo głosowania na dwie prace. W ostatniej rundzie pozostaną tylko dwie prace, a każdy z sędziów ma prawo zagłosować tylko raz.
 • Wybór nagrody Best of Gaming dokonywany jest przez skład sędziowski opowiadający za tą kategorię spośród prac, które otrzymały złoty medal w kategorii Master. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do 2 tygodni przed rozpoczęciem konkursu.

Na terenie konkursu nie wolno spożywać alkoholu oraz innych używek.