Partnerzy Kontrast 2024

Partnerzy instytucjonalni

Festiwale partnerskie

Polskie grupy malarskie

Patronat medialny

Wsparcie IT systemu sędziowania

Partnerzy merytoryczni