Jak działa system oceny prac na Kontraście

Kryteria oceny prac w konkursie

Aby zapewnić największą możliwą obiektywność i usystematyzować pracę składów sędziowskich będą się one kierować następującymi kryteriami:

  1. Technika – wykonanie, staranność, wykończenie modelu, konstrukcja podstawki/plinty/scenki,
  2. Wartość artystyczna – kompozycja kolorystyczna, użycie światła, punkty przykuwające uwagę, tekstury itd.,
  3. Przekaz – pomysł, klimat, historia zawarta w modelu,

Prace zgłaszane są anonimowo, a składy sędziowskie nie dysponują informacją o autorach prac.

Są to tylko ogólne zasady, ponieważ jesteśmy świadomi, że wszystkie przejawy działalności artystycznej podlegają bardzo subiektywnej interpretacji każdego obserwatora i nie da się tutaj oceniać w skalach punktowych. Określamy uniwersalne zasady z dala od personalnych preferencji, stylów, jak i trendów. Każda z wyżej wymienionych cech będzie równą częścią składową oceny.

Najważniejsze kryteria oceny prac z kategorii Opowieść/The story to: czytelność przekazu, atrakcyjność historii (pomysł/kreatywność), jakość prac malarskich, estetyka całej pracy.