Rejestracja prac on-line do konkursu trwa od 1 marca 2024 do 27 maja 2024 do godziny 24.00.

Zgłoszenia rejestrujecie w systemie Myemperor – link do systemu pojawi się w tym miejscu

W systemie należy utworzyć konto, które pozwoli na rejestrację modeli i wydruk Waszej listy startowej, po przyjeździe na Kontrast i podaniu numeru identyfikacyjnego z systemu lub imienia i nazwiska otrzymacie kopertę z kopią listy startowej oraz nalepkami do oznaczenia zgłoszonych modeli

Wprowadź nazwę modelu, jeśli wymaga on specjalnej ilości miejsca lub chciałbyś go opisać, zrób to w okienku Opis, następnie wybierz kategorię w jakiej chcesz wystawić model, a następnie pokaże się okienko wyboru poziomu, gdzie określasz czy wystawisz pracę w Standardzie lub Masterze.

Prosimy o dokonywanie zmian w zgłoszeniach pojedyńczo, korzystając z dostępnych opcji. Zmiany zatwierdza się przyciskiem ‘Zmień’. Podobnie ‘Usuń’ spowoduje usunięcie zgłoszenia z konkursu.

W przypadku rejestracji Juniorów prosimy o stworzenie dla nich osobnego konta i osobnej rejestracji

Udział w konkursie i wszystkich aktywnościach festiwalu jest bezpłatny.